Doğru çeşit seçimi, modern bağcılığın en önemli unsurudur. Çeşit seçiminde yörede daima iyi sonuç vermiş standart sofralık, şaraplık ve kurutmalık çeşitler üzerinde durulmalıdır.

Çeşit seçiminde etkili olan faktörler;

– Pazar değeri

– İş gücü ve diğer girdi ihtiyacı

– Yöreye özgü olması

– Çeşidin tanınması

– Toprak tipi

– Diğer faktörler

  • Don zararından sonra yenilenebilme
  • Yetersiz meyve tutumu
  • Olgunlaşma dönemi
  • Pazar istekleri istekleri

ANAÇ SEÇİMİ:

Amerikan asma anaçlarının seçiminde aşağıda belirtilen konular dikkate alınmalıdır;

  1. Toprak-Anaç ilişkileri (adaptasyon)
  2. Anaç-Kalem ilişkileri (affinite)
  3. Filoksera- Anaç ilişkisi (flokseraya dayanım)
  4. Nematot-Anaç ilişkisi (nematoda dayanım)
  5. Diğer faktörler (dalların odunlaşması, çeliklerin köklenme yeteneği, kalemin verimi üzerine etkileri, anacın gelişme kuvveti)