Bağ yerinin seçiminde dikkate alınması gereken faktörler;

  1. İKLİM
  2. TOPRAK
  3. SU TEMİNİ
  4. HASTALIK VE ZARARLILAR
  5. VEJETASYON ANALİZİ
  6. EKONOMİK FAKTÖRLER

Asmaların sağlıklı gelişebilmesi, kaliteli ve bol ürün verebilmesi ve ürününü zamanında olgunlaştırabilmesi birçok iklim faktörünün etkisi altında olmaktadır. Asma üzerine etkili iklim faktörleri; sıcaklık, güneşlenme, yağış ve hava nemi, don ve rüzgâr değerleri ile bunların yıl içerisindeki değişimleridir.

Asma sıcak-ılıman iklim bitkisidir. Günlük sıcaklık ortalaması+10ºC’nin üzerine çıktığında omcalar sürmeye başlamakta ve vejetasyon dönemi olarak adlandırılan, gözlerin sürmesinden yaprak dökümüne kadarki dönem içerisinde ortalama +18ºC sıcaklık istemektedir.

İKLİM: Bağcılık yapılması düşünülen bir bölgede yıllık ortalama sıcaklık +9ºC’den aşağı düşmemelidir. Her üzüm çeşidi üzümleri olgunlaştırabilmek için belirli bir sıcaklık toplamına ihtiyaç duymaktadır. Bu değer üzüm çeşitlerine göre değişmekle beraber 900 gün-derecenin altına düşmemelidir.

Yine vejetasyon süresi için 160 gün sınır bir değer olup, vejetasyon süresinin daha kısa olduğu yerlerde üzümlerin olgunlaşamadığı, kalite üzerine doğrudan etkisi bulunan; tat, aroma ve renk maddelerinin istenilen düzeyde oluşamadığı görülmektedir.

Güneşlenme; vejetasyon süresi boyunca 1300 saat

Yağış: Yıllık yağış ortalaması 500-600 mm olan yerlerde sulama yapılmaksızın bağcılık yapılabilmektedir.

Ülkemizde bağcılığı sınırlandıran ekolojik faktörlerden en önemlisi, ilkbahar geç donları ile sonbahar erken donlarıdır. Asmanın yeşil aksamı; -1ºC’nin altındaki sıcaklıklardan zarar gördüğünden, sürme ve çiçeklenme döneminde sık sık tekrarlanan ilkbahar ge donları bağcılığı kısıtlayan bir faktördür.

Sonbahar erken donları:

– Omca üzerinde ürün varsa zarar görmesine

– Sürgünlerin iyi odunlaşamamasına neden olur

– Sürgün ve genç omcaların soğuktan zarar görerek kurumalarına neden olur.

Kış soğukları: -20ºC’nin altındaki sıcaklıklar, gelecek yılın ürününü oluşturacak kış gözleri içerisinde tomurcukların zarar görmesine neden olmaktadır.