Fermantasyonu sona eren bidonlar dibinde yaklaşık 3 cm. oluşan tortu alınmayacak şekilde peynir süzme bezi veya tülbentten geçirilerek hortumla temiz bidonlara aktarılır.

 

Hava almayacak bidonların kapakları kapatılarak şekilde dinlenme aşamasına geçilir.