Toplam dünya şarap üretiminin %75’i Akdeniz ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Toplam üretimin >%50’si Fransa, İspanya-İtalya’da

Yeni katılan üretici ülkeler Şili-Avustralya Güney Afrika (>%10, ürettiklerinin yarısını bile tüketmiyorlar)

En fazla bağ alanı… İspanya

En büyük üretici …Fransa

En fazla tüketen…İtalya

En büyük ihracatçı…Fransa

Dünya’da bağlık alanlar genellikle 10-20 °C izotermleri arasında bulunan ılıman iklim kuşağında bulunur. Özellikle Akdeniz tipi iklim koşulları üzüm yetiştiriciliği (bağcılık) için oldukça elverişlidir.

Dünyada yaygın olarak pek çok üzüm çeşidi yetiştirilir. Bunların büyük bir bölümünün ekonomik değeri yoktur. Gelişmiş bağcı ülkelerde kaliteli üzüm çeşitleri bulunur, bunun yanı sıra sürekli olarak ıslah ve melezleme çalışmalarıyla yeni çeşitler ortaya çıkarılmaktadır.