Bağcılık yapabileceğiniz bir tarım araziniz varsa bağ alanı üzerinde yetiştirilecek üzüm çeşitlerinin ekolojik İsteklerini öncelikle saptamamız gerekmektedir. Öncelikle yöredeki iklim ve arazi koşullarını dikkatlice incelememiz gerekmektedir.

A) İklim

a) Sıcaklık:

Herhangi bir ekolojide ekonomik anlamda bağcılık yapılabilmesi için, yıllık ortalama sıcaklığın 9 c’nin, en yüksek sıcaklığın aylık ortalamasının 18 c’nin, en soğuk ay ortalamasının 0 c’nin, yaz ayları ortalamasının 20 c’nin, gelişme döneminde ( 1 Nisan – 31 Ekim arası) ait ortalamanın 13 c’nin üzerinde olması gerekir.

Herhangi bir yörenin bağcılık potansiyelini belirlenen yararlanılan en önemli parametre “Etkili Sıcaklık Toplamı (EST)” dir. Gün derece (GD) olarak ifade edilen bu değerin hesaplanmasında genellikle asma için gelişmeye başladığı ortalama sıcaklık olarak kabul edilen 10 C esas alınmaktadır.

Pratikte aylık gelişme döneminde aylık ortalama sıcaklığın 10 C’nin üzerindeki olduğu tam aylarda aylık ortalama sıcaklıklardan 10 C çıkartılarak bulunan değerin, o ayın gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunan aylık EST değerleri ile eksik aylara ait günlük etkili sıcaklık birlikte toplanması sonucu çeşitlerin EST değerleri bulunur.

Örneğin Marmara bölgesinde: Ilıman: 1701-1950 gd -2124 gd 

Mart: 7.2

Nisan: 11.8-10=1,8x30=54

Mayıs:18.3-10=8,3x31=257

Haziran:21.2-10=11,2x30=336

Temmuz:25,8-10=15,8x31=490

Ağustos:25,9-10=15,9x30=477

Eylül:20,3-10=10,3x31=319

Ekim:16,9-10=6,9x30= 207

EST: 2140 gün derece

Marmara bölgesi için önerilen üzüm çeşitleri:

Şaraplık çeşitler: Semillion(1382), Yapıncak, Gamay(1363), Papaz karası(1547)

Sofralık çeşitler: Ata sarısı, Balbal, Barış, Çavuş(1233), Erenköy beyazı,Hafızali(1477), Italia, Müşküle(1500), Razaki(1449), Alphonse, Lavalle(1497), Cardinal(1050), Hamburg misketi(1408)

Bölgenin iklim ve toprak yapısına en uygun anaç KOBER 5 BB’dir. Bunu yanı sıra, taban alanlarında kuvvetli gelişen çeşitler için S04 ve 1103 P önerilebiliniz. Kıraç alanlarda 42 B, 5C ve 8B anaçları kullanabiliniz.

 2)Yağış : 

Yıllık toplam olarak 600 mm dolayında yağış alan bölgelerde sulamaya gerek olmadan modern bağcılık yapılabilmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılı Bölgenin su/tarım yılı yağışı 672.4 mm, normali 662.3 mm ve 2020 su/tarım yılı yağışı 558.4 mm'dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, 2020 su/tarım yılı yağışına göre %20 artma meydana geldi.

3)Rüzgar:
Hafif esen rüzgar 3-4 m/sn yi geçmeyen rüzgarlar özellikle gelişmenin başlangıcında olan asmalarda bitki-su dengesinin kurulması açısından yararlıdır.

4)Toprak:
Asma elverişsiz toprak koşullarına uygun yeteneği yüksek bir kültür bitkisi olmakla beraber, bütün diğer bitkilerde olduğu gibi, beslenme ve su isteğinin eksiksiz karşılandığı iyi niteliklere sahip topraklarda, verim ve ürün kalitesi bakımından çok daha iyi bir performans gösterir. Toprak-asma ilişkisi Fransızcada bir terim olarak literatürlerine giren “terrior” kavramı ile ifade edilmektedir.

Sözlük karşılığı toprak olan bu terim ekolojide asmanın içinde bulunduğu değişmeyen ekolojik özelliklerin bütününü ifade eder. Ekolojik yapının iklim ile birlikte en önemli unsuru olan toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin asmalar üzerinde etkisi büyüktür.

Toprak yapısı:
Parçaçık büyüklükleri farklı fiziksel öğeler olan kum(2-0,02 mm); mil(tın)(0,02-0.002)ve kil(0,002’den küçük) ile organik maddelerin farklı oranda bir araya gelmesi ile toprağın yapısı meydana gelir. Tınlı ve kumlu-tınlı, biraz çakıllı ve orta düzeyde kalkerli toprakların ideal bağ toparkları olduğu kabul edilmektedir. Ağır killi veya alt katmanları geçirimsiz sığ topraklar, zayıf drenaj ve yetersiz havalandırma özellikleri nedeniyle, bağcılık için uygun olmayan topraklardır.

Toprak Derinliği:
Asma köklerinin gelişmesi için elverişli toprak hacmi, toprak derinliği olarak adlandırılır. Köklerin 70 cm veya daha derin bir alanda gelişmesine uygun olan topraklar derin, 30 cm ‘nin altında olanlar sığ olarak adlandırılır. 15-30  cm veya daha derin yüzey toprağı ile birlikte derin topraklar üzernde kurulan bağlarda asmalar daha kuvvetli gelişmektedir.

Toprak Reaksiyonu (pH):
Toprağın PH değerini ifade eden toprak reaksiyonuna göre topraklar asit( pH 6,5’dan küçük), nötr(pH 6,5-8) ve alkali (pH 8’den büyük) olmak üzere 3 guruba ayrılır.Her üç grupta bağcılık yapılmasına rağmen pH değeri 9’dan büyük topraklarda besin elementleri yetersizliğinden sorunlar oluşmaktadır.

Tuzluluk:
Tuzluluk su ve besin maddelerinin alımını kısıtlayarak büyüme ve gelişmeyi sınırlandırır. Yüzey katmanında % 0,05’den  alt katmanlarda % 0,1 den az tuz içeren topraklarda tuzlıluk problemi yoktur.

Kireçlilik:
Sert kireç taşı, kalker ve kasiyum-manganezyum kornonatlı topraklar bağcılık için kloroz şeklinde sorun oluşturmaktadır.  Amerikan anaç kökleri %4-40 oranında aktif kirece dayanabilmektedirler.